Nieuwsbrief Mutoto

december 2009

Geachte donateur,
Stichting Mutoto.nl wenst u fijne feestdagen!

Het jaar 2009 loopt ten einde. Hartverwarmend waren uw steun en bijdragen als donateur in 2009.

Als stichting Mutoto.nl zetten wij ons nu in om het werk voor de kansarme jongeren in Lubumbashi D.R. Congo projectmatig te ondersteunen. Afhankelijk van het project kunnen wij, als stichting, onder voorwaarden tot 50% subsidie krijgen van landelijke fondsen. Op die manier kunnen wij met uw steun nog meer voor elkaar krijgen.

Het verkrijgen van subsidie is echter geen gemakkelijk traject. Een project bijvoorbeeld voor voedsel of salarissen komt niet in aanmerking. Iedereen begrijpt de noodzaak daarvan, maar het zijn kosten waar geen einde aankomt. Ons eerste project, een nieuwbouw voor de lasafdeling op Magone, is afgewezen. Bouwkosten worden uitgesloten of zij moeten een essentieel onderdeel zijn van een totaal project. Ook waren de budgetten voor 2009 al op.

Een goed project is omkaderd, heeft geen open eind en bevordert lokaal ondernemerschap. Het omvat termen als, DUURZAAM, MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN en voldoet bij voorkeur aan een van de MILLENNIUMDOELEN.

U begrijpt dat dit niet gemakkelijk is voor ons als ‘amateurs’. Wij hebben contact met en hulp van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS). In de afgelopen perioden zijn we zelfs op cursus geweest om een goed projectplan te leren schrijven. Wij zijn er van overtuigd dat we op de goede weg zijn en houden u op de hoogte.

Stichting Mutoto.nl is uw directe lijn voor ontwikkelingshulp!

 

Rien van der Vleuten, voorzitter

Jan Berkvens, penningmeester

 

Terug naar het overzicht