Nieuwsbrief Mutoto

mei 2010

Geachte donateur, Namens stichting Mutoto.nl gaan wij, Rien van der Vleuten, voorzitter van Mutoto.nl, Jan Berkvens, penningmeester, diens echtgenote Johan en Ben van Deelen, een goede vriend en vakgenoot van Rien van 10 tot 22 juni, op eigen kosten, een bezoek brengen aan Congo.

Ben, Jan en Johan kennen het project van de enthousiaste verhalen van Rien en gaan nu mee om de werkzaamheden van de paters daar in de praktijk te zien. Voor Jan belangrijk, want hij is degene die uiteindelijk de projectplannen gaat schrijven die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie. Ook zullen we samen daar een keuze moeten maken welke projecten voldoen aan de voorwaarden van de subsidieverstrekkers.

 

Ben van Deelen gaat mee om daar samen met Rien de schoenmakerij te bekijken en mogelijk nog naar een hoger niveau te brengen. We zijn zeer tevreden over de voortgang van de schoenmakerij. De leerlingen zijn creatief, innovatief en ze maken een grote variatie aan modellen, afgestemd op de vraag van de plaatselijke markt.

Tijdens deze reis is het overleg met de paters ook erg belangrijk. In de bijlage bij de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de overheid in Congo een heel andere visie heeft hoe om te gaan met straatkinderen. We onderhouden via e-mail nauw contact, maar in een persoonlijk gesprek kunnen we toch directer met elkaar communiceren.

Op 30 juni 2010 viert Congo dat het 50 jaar onafhankelijk is. Die festiviteiten gaan wij missen. In het blad IS (Magazine voor Internationale Samenwerking) lazen we daarover: ‘Het feestbudget bedraagt 2 miljoen US dollar. Dit levert echter een storm van kritiek op. Men vindt dat je een jubileum viert als je succes behaald hebt maar in Congo vieren ze blijkbaar ook mislukkingen. En de bevolking? Zij weten niet of ze moeten huilen of lachen om het land.’

Gelukkig hebben dit soort zaken geen invloed op het functioneren van de projecten van de paters. Zij vieren niets maar zijn elke dag bezig met de zorg voor ‘hun’ kinderen. En het is juist deze mentaliteit die Mutoto.nl aanspreekt en met uw hulp ondersteunt. Stichting Mutoto.nl is uw directe lijn voor ontwikkelingshulp!

Rien van der Vleuten, voorzitter

Jan Berkvens, penningmeester


Terug naar het overzicht