MTOTO 

 

Het woord Mtoto betekent 'kind' in het Swahili. 

Voor de leesbaarheid schrijven we Mutoto.

Stichting Mutoto.nl zet zich in voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen, speciaal jongeren, in de Democratische Republiek Congo, Afrika.

In Congo werken wij zeer nauw samen met de paters van Don Bosco. Zij hebben daar tal van werken waarin zij dakloze en kansarme kinderen onderwijs en een vakopleiding bieden.

Wij zijn getroffen door de betrokkenheid en inzet waarmee de paters en broeders van Don Bosco opvoeden, onderrichten en opleiden.

Er staat daar sinds jaar en dag een structuur die zijn vruchten afwerpt.

Dit verdient alle respect en steun!